Copyright © 2014 WSB

Zmiana kierownictwa WS BAILDONIT

WS BAILDONIT - W odpowiedzi na kierowane do nas zapytania naszych klientów zapewniamy, że podejmujemy działania, które zagwarantują ciągłość dostaw na oferowane wyroby i usługi. Z dniem 22 czerwca 2018 roku Prezesem Zarządu naszej Spółki został Pan Henryk Kobyszewski, absolwent Uniwersytetu Łódzkiego w zakresie ekonomii i Politechniki Łódzkiej o kierunku mechanicznym. Podjęte czynności porządkują współpracę i wymianę handlową z naszymi partnerami, celem stabilizacji rytmu produkcyjnego.

Informujemy również, że finalizowane są prace organizacyjno - produkcyjne celem zaspokojenia zwiększonego zapotrzebowanie na wyroby m.in. w grupie płytek wieloostrzowych.
Otwarci na współpracę – zapraszamy do wspólnych przedsięwzięć.

125