Copyright © 2014 WSB

1

2

3

Płytki wieloostrzowe - parametry

Toczenie:

toczenie

toczenie

 

Frezowanie:

frezowanie

frezowanie