Copyright © 2014 WSB

RODO

RODO w Węgliki Spiekane BAILDONIT Sp. z o.o.

Spełniając swój ustawowy obowiązek wynikający z RODO, umożliwiamy Państwu zapoznanie się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych przez Węgliki Spiekane BAILDONIT Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach.

Węgliki Spiekane BAILDONIT Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, adres: 40-858 Katowice, ul. Bracka 28 (dalej WS BAILDONIT) jako administrator Państwa danych osobowych, mając na względzie dostosowanie się do nowych obowiązków w zakresie przetwarzania danych osobowych w szczególności przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), przedstawia informacje dotyczące przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO, WS BAILDONIT informuje, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Węgliki Spiekane BAILDONIT  Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, adres: 40-858 Katowice, ul. Bracka 28, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Katowicach pod numerem KRS 0000173172, kapitał zakładowy 12 404 000,00 zł, NIP PL 6341946460. Kontakt do administratora:
 2. Państwa dane osobowe znajdują się w Bazie Kontrahentów Węgliki Spiekane BAILDONIT Sp. z o. o. i są lub mogą być przetwarzane w zakresie niezbędnym do realizacji procesów handlowych z kontrahentami (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 3. Podanie Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w zakresie realizacji procesów handlowych. Niepodanie tych danych uniemożliwi sporządzenie niezbędnej dokumentacji handlowej.
 4. Państwa dane osobowe są lub mogą być przetwarzane na podstawie:
  a) realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
  b) prawnie usprawiedliwionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) 
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu żądania ich usunięcia.
 6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Dodatkowo przysługuje Państwu prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 7. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
 8. W celu skorzystania z przysługujących Pani/Panu praw wynikających z faktu przetwarzania danych osobowych przez Węgliki Spiekane BAILDONIT Sp. z o. o. prosimy o kontakt mailowy z Administratorem Bezpieczeństwa Informacji: