Copyright © 2014 WSB

Laboratorium Metalograficzno – Fizyczne

Wykonujemy usługi w zakresie:

 • oceny jakości surowców wsadowych (WO3, W, WC, WCTiC, Co) oraz mieszanek węglikowych;
 • oceny jakości wyrobów z węglików spiekanych;
 • doboru odpowiednika gatunku węglików spiekanych produkcji WSB, na podstawie badań próbek otrzymanych od klienta;
 • oceny jakości wykonania narzędzi z zalutowanymi węglikami spiekanymi.

Badania materiałowe próbek z węglików spiekanych obejmują:

 • badanie gęstości spieków;
 • pomiar natężenia koercyjnego magnetyzacji;
 • oznaczanie kobaltu magnetycznego w spieku;
 • określenie ilości wolframu rozpuszczonego w fazie wiążącej spieku;
 • pomiar twardości Vickersa;
 • pomiar współczynnika intensywności naprężeń KIC metodą Palmqvista;
 • metalograficzną ocenę porowatości;
 • metalograficzną ocenę mikrostruktury;
 • ocenę makroporowatości na przełomach próbek z węglików spiekanych;
 • pomiar głębokości pokrycia lutem ( stopnia wypełnienia szczeliny lutowniczej );
 • badanie wytrzymałości na zginanie;
 • badanie odporności na ścieranie.

Wszystkie badania wykonywane są w oparciu o normy krajowe, międzynarodowe i własne Instrukcje Badawcze.