Laboratorium Metalograficzno – Fizyczne

Wykonujemy usługi w zakresie:

Badania materiałowe próbek z węglików spiekanych obejmują:

Wszystkie badania wykonywane są w oparciu o normy krajowe, międzynarodowe i własne Instrukcje Badawcze.