Copyright © 2014 WSB

Microtuneling

mt-0001
Kategoria: Microtuneling

nóż obrotowy
typ: WSB-18-125-65-50-38-30-T-A

mt-0004
Kategoria: Microtuneling

nóż do łuszczenia

mt-0006
Kategoria: Microtuneling

nóż pomocniczy wiertnicy

mt-0007
Kategoria: Microtuneling

nóż obwodowy pomocniczy wiertnicy

mt-0013
Kategoria: Microtuneling

końcówka do wspawania Ø19

 

mt-0014
Kategoria: Microtuneling

końcówka do wspawania Ø25

 

mt-0016
Kategoria: Microtuneling

końcówka do wspawania

wymiary: 45mm x 37mm x 23mm

 

mt-0018
Kategoria: Microtuneling

nóż wiertnicy

wzmocniony napoiną z kruszonego węglika wolframu