Copyright © 2014 WSB

Zmiana kierownictwa WS BAILDONIT

WS BAILDONIT - W odpowiedzi na kierowane do nas zapytania naszych klientów zapewniamy, że podejmujemy działania, które zagwarantują ciągłość dostaw na oferowane wyroby i usługi. Z dniem 22 czerwca 2018 roku Prezesem Zarządu naszej Spółki został Pan Henryk Kobyszewski, absolwent Uniwersytetu Łódzkiego w zakresie ekonomii i Politechniki Łódzkiej o kierunku mechanicznym. Podjęte czynności porządkują współpracę i wymianę handlową z naszymi partnerami, celem stabilizacji rytmu produkcyjnego.

Informujemy również, że finalizowane są prace organizacyjno - produkcyjne celem zaspokojenia zwiększonego zapotrzebowanie na wyroby m.in. w grupie płytek wieloostrzowych.
Otwarci na współpracę – zapraszamy do wspólnych przedsięwzięć.

125

Zmiana dojazdu do firmy Węgliki Spiekane BAILDONIT Sp. z o.o.

Firma Węgliki Spiekane BAILDONIT Sp. z o.o. zakończyła kolejny etap modernizacji zakładu oraz relokacji parku maszynowego oraz pomieszczeń biurowych i magazynowych.
W związku z powyższym informujemy, że nastąpiła zmiana dotychczasowej drogi dojazdowej do Spółki. Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z mapką dojazdową, która przedstawia sposób dojazdu ulicą Johna Baildona. Dane teleadresowe pozostają bez zmian.

Mapka dojazdowa (kliknij mapę aby powiększyć):

11